Witamy!

  Wyrażamy nadzieję, że nasze sprawdzone rozwiązania oraz profesjonalna obsługa poprawi funkcjonowanie Państwa firmy, wprowadzając ją bezproblemowo w świat nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
  Naszym celem jest dostarczyć produkt jak najlepiej dostosowany do konkretnego zastosowania, dlatego też każde wdrożenie jest traktowane indywidualnie. Naszym mottem jest, by to system był dopasowany do klienta, a nigdy odwrotnie!

CaMan jest rozbudowanym systemem do zarządzania siecią i obsługi abonenta. System pracuje jako aplikacja webowa poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox oferując przyjazny dla użytkownika interfejs i możliwość pracy z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. System CaMan dedykowany jest dla średniej wielkości operatorów sieci kablowych, ale też doskonale sprawdzi się w mniejszych sieciach. Dodatkowo posiada unikalną funkcjonalność obsługi wielu operatorów w ramach jednej instalacji przy outsourcingu działu IT.

Specyfikacja funkcjonalna systemu CaMan:

Architektura systemu

 • Aplikacja webowa, wspierana jest przeglądarka Mozilla Firefox.
 • Serwer pod kontrolą systemu Linux Ubuntu.
 • Baza danych MySQL.
 • Autorski dodatek do Firefoxa w celu kontroli procesu drukowania: CamanCustomPrint.
 • Interfejs użytkownika z funkcjonalnościami AJAX.
 • Możliwość obsługi systemu z poziomu przeglądarki w smartphonie (np. diagnostyka sieci).
 • Możliwość pracy wielu operatorów telekomunikacyjnych w ramach jednej instalacji systemu w celu np. outsourcingu wspólnego działu zarządzania siecią (dane finansowe pozostają rozdzielone).

Generowane dokumenty

 • Wszystkie drukowalne dokumenty są tworzone na podstawie parsowanych szablonów HTML – możliwość parametryzacji treści dokumentów w zależności od kontekstu i np. zakresu usług w umowie.
 • Możliwość edycji wszystkich szablonów dokumentów wg wymagań operatora.
 • Obsługa drukarek i czytników kodów kreskowych.
 • Możliwość drukowania zdefiniowanych nalepek (np. na kopertę z adresem korespondencyjnym, z numerem konta bankowego do książeczki opłat, itp.) wprost z systemu.

Obsługa abonenta

 • Dodawanie i edycja danych abonentów.
 • Wersje danych abonenta obowiązujące w określonych przedziałach czasowych w celu zachowania wstecznej spójności danych.
 • Obsługa wielu mieszkań (lokali) jednego abonenta w ramach jednego konta rozliczeniowego.

Obsługa umów z abonentami

 • Podpisywanie, aneksowanie, zawieszanie, odwieszanie, rozwiązywanie, cesje, przeniesienia lokalizacji umów.
 • Usługi do wyboru ze zdefiniowanego pakietu usług.
 • Możliwość negocjacji stawek, automatyczne obliczanie kar umownych, itp.
 • Historia zmian, możliwość wydrukowania każdego historycznego dokumentu dotyczącego umowy.
 • Możliwość podpięcia dowolnych skryptów wykonywanych w czasie przejść w diagramie stanów umowy, które uruchamiają wewnętrzne lub zewnętrzne procesy, np. automatyczne wystawianie zleceń, konfiguracja sprzętu, naliczenie opłaty, itp.

Statystyki umów

 • Statystyki umów wg usług, typów usług, itd.
 • Rozliczenia z zarządcami budynków (AZART).
 • Wyszukiwanie umów wg rozbudowanych kryteriów (w tym czasowych).
 • Eksport przefiltrowanych danych do CSV (do np. korespondencji seryjnej lub akcji marketingowych).
 • Analizy migracji między usługami i opcjami usług.

Finanse

 • Raporty sprzedaży VAT (skrócone i pełne).
 • Obsługa wielu okienek kasowych (wparcie dla kodów kreskowych i nalepek potwierdzających płatność w książeczkach opłat, możliwość wystawiania KP/KW dla celów innych niż operacje abonentów, raporty kasowe).
 • Wyciągi bankowe: możliwość wpisywania wyciągów ręcznie lub importu wyciągów z banków Millennium (AIPP v.4), ING (MT940 i SIMP2), Bank Spółdzielczy, inne na życzenie.
 • Współpraca ze zindywidualizowanymi rachunkami bankowymi, nadawanie numerów kont bankowych abonentom.
 • Wystawianie i rozliczanie wezwań do zapłaty wg różnych kryteriów.
 • Hurtowe wystawianie i wydruk faktur VAT dla abonentów (naliczanie miesięczne).
 • Wystawianie ręczne faktur VAT i korekt.
 • Import danych billingowych z platformy VoIP iqCST.
 • Wystawianie billingów telefonicznych dla abonentów.
 • Import danych zewnętrznych dot. naliczeń lub płatności z innych systemów (na życzenie).
 • Przeksięgowania wpłat pomiędzy abonentami.
 • Przyjmowanie i rozliczanie kaucji.
 • Zamykanie/otwieranie miesięcy księgowych.

Lista zleceń montaży

 • Zlecenia montażu sprzętu dodawane ręcznie lub automatycznie w czasie podpisywania lub aneksowanie umowy.
 • Organizacja czasu pracy ekip montażowych.
 • Generowanie protokołów z instalacji sprzętu.
 • Statystyki czasu pracy ekip montażowych.

Przepływ zleceń wewnątrz firmy

 • Zlecenia generowane automatycznie w przypadku zmian dot. umów (np. zlecenie konfiguracji sprzętu do działu IT).
 • Zlecenia wystawiane ręcznie (np. zlecenia napraw dla techników).
 • Możliwość przekazywania zleceń między pracownikami lub grupami i odraczania zleceń w czasie.

Dyżury

 • Planowanie obsady pracowników w ruchu ciągłym lub zmianowym.
 • Zestawienia dzienne i miesięczne czasu pracy.
 • Obliczanie wolnych dni, urlopów.

Raporty do UKE

 • Analiza lokalnego rynku internetu szerokopasmowego.
 • Analiza usług konwergentnych.
 • Analiza przyłączeń/odłączeń w sieci.
 • Inwentaryzacja sieci – usługi na budynkach.
 • Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci (w oparciu o listę montaży)
  i usunięcia usterki (w oparciu o listę zleceń).

Struktura sieci

 • Definicja miast, ulic, budynków, węzłów optycznych, CMTS, OLT, itp.
 • Powiązanie z kodami TERYT (import TERYT w XML ze strony GUS).

Filtracja sieci HFC

 • Generowanie raportów dotyczących koniecznych zmian filtracji w szafkach HFC.
 • Podpowiadanie wyboru filtra ze zdefiniowanej listy filtrów, najbardziej pasującego do usług wynikających z umowy.

Wsparcie dokumentacyjne headendu IPTV

 • Lista tunerów (wraz z ich danymi IP), satelitów, transponderów SAT, serwisów TV, kanałów QAM.
 • Generowanie plików konfiguracyjnych dla Simulcryptu (Arris D5), tablic NIT i SDT(o) dla OpenCaster.

Pełny provisioning modemów kablowych EuroDOCSIS

 • Generowanie plików konfiguracyjnych DHCP dla modemów i MTA w oparciu o rozbudowane reguły i szablony nazewnictwa plików konfiguracyjnych.
 • Obsługa z jednego miejsca wielu rozproszonych (np. w wielu miastach) serwerów provisioningu w oparciu o architekturę klient-serwer.
 • Rozpoznawanie modelu modemu kablowego w oparciu o prefiks adresu MAC.
 • Automatyczne restartowanie modemów, serwerów DHCP po zmianie konfiguracji.
 • Pełna diagnostyka pracy modemów w kontekście abonenta, budynku, ulicy, węzła optycznego, itp. (parametry RF, Ethernet, tabela MAC z rozpoznawaniem producenta sprzętu CPE, liczniki błędów).
 • Statystyki zbiorcze parametrów RF w kontekście budynków i definiowanych rejonów sieci.
 • Zmiana konfiguracji modemów – łatwość obsługi pozwala na wprowadzanie zmian przez personel BOK.
 • Pełna historia zmian w konfiguracji modemów.
 • W pełni testowane z CMTS Cisco (uBR72xx, uBR10012), Arris (C3, C4).

Współpraca z UKE PLI-CBD

 • Generowanie i publikowanie plików INCR w trybie wsadowym FTPS po każdej zmianie dot. numeru telefonicznego.
 • Generowanie zrzutów FULL na żądanie.
 • Możliwość podłączenia do PLI-CBD dwoma tunelami IPSEC bez używania routerów CISCO/Juniper – w oparciu o odpowiednio skonfigurowany i załatany OpenSWAN.
 • Struktura plików wsadowych zgodna z najnowszymi zaleceniami UKE dot. kodów TERYT.

Współpraca z Conax CAS7

 • Obsługa wielu serwerów SAS.
 • Autoryzacja kart, cofanie uprawnień.
 • Obsługa Conax Messagging.
 • Automatyczny monthly update dla wszystkich aktywnych kart.
 • Autoryzacja karty w określonym okresie, np. w celu włączenia abonentowi promocji ograniczonej czasowo z automatycznym cofnięciem uprawnień.

Współpraca z GPON DASAN

 • Diagnostyka pracy ONU w kontekście abonenta, budynku, itp.
 • Konfiguracja ONU i profili konfiguracyjnych wprost z systemu, paszportyzacja sieci GPON - w przygotowaniu.

Współpraca z platformą VoIP iqCST

 • Podgląd danych Run Time Billing (RTB) – billingu na bieżąco z opcjami filtrowania danych wg traktów, nr telefonów, statusu połączeń, itp.
 • Automatyczna synchronizacja danych abonentów i ich kont VoIP (SIP, MGCP) z iqBOK – w przygotowaniu.

Zabezpieczenia

 • Dostęp dla nieograniczonej liczby użytkowników.
 • Możliwość włączenia wygasania haseł i wymuszania ich cyklicznej zmiany.
 • Konfiguracja firewalla (dostęp do systemu) z poziomu interfejsu.
 • Możliwość skonfigurowania bezpiecznego dostępu poprzez VPN (OpenVPN).
 • Codzienna kopia zapasowa danych zgromadzonych w bazie.

end faqW przygotowaniu:

Przenośność numerów (FNP)

 • Rejestracja wniosków o przeniesienie numeru.
 • Generowanie formatek przeniesienia numeru i wysyłanie ich e-mailem (SMTP) do operatorów na zdefiniowane skrzynki funkcyjne.
 • Odbiór odpowiedzi ze skrzynki funkcyjnej (IMAP) i przypisywanie ich w kontekst wniosku.
 • Dodawanie przenoszonych numerów do bazy nr telefonicznych w systemie.
 • Generowanie zleceń do BOK z informacją o możliwości podpisania umowy z abonentem.

Zarządzanie siecią ethernetową

 • Diagnostyka switchy zarządzalnych w oparciu o SNMP.
 • Diagnostyka wybranych modeli switchy.
 • Konfiguracja wybranych modeli switchy (przepustowość, włączanie/wyłączanie portów).
 • Paszportyzacja sieci (struktura połączeń).
 • Zbieranie statystyk RRD i wykresy obciążeń portów.

Internetowy panel abonenta

 • Dostęp do danych finansowych abonenta.
 • Faktury w postaci elektronicznej (PDF).
 • Powiadomienia e-mail o zdarzeniach finansowych, np. wystawienie nowej faktury VAT.
 • Dostęp do danych billingów telefonicznych.
 • Zamawianie usług, np. pakietów TV.
 • Wykonywanie płatności poprzez serwisy płatności elektronicznych.

end faq

 

Referencje wdrożenia systemu CaMan:

 1. Telewizja Kablowa "DIPOL" Sp. z o.o. – Białystok
 2. Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. – Białystok
 3. Telewizja Kablowa SAV Sp. z o.o. – Białystok