Oferta pracy 2023/04 - Programista C# (.NET)

Data publikacji oferty: 2023-07-09

Stanowisko: Programista C# (.NET)
Miejsce pracy: Białystok (praca stacjonarna w siedzibie firmy)
Liczba wolnych miejsc pracy: 1

Jesteśmy firmą, której działalność skupia się na dostarczaniu oprogramowania dla szpitali i laboratoriów medycznych w Polsce. W tym momencie z naszego oprogramowania korzysta kilkadziesiąt laboratoriów w kilkunastu miastach w Polsce, a naszymi klientami są największe szpitale w kraju. Zapotrzebowanie na tego typu produkty wciąż gwałtownie rośnie, a wymagania odnośnie nich dynamicznie się zmieniają.

Jako Programista C# będziesz odpowiadać za:

 • Dostarczanie nowych funkcjonalności do dotychczasowych produktów.
 • Utrzymanie i refaktoring dotychczasowego kodu.
 • Opracowywanie rozwiązań wykorzystujących C#, .NET, Windows Forms/WPF, z uwzględnieniem integracji z urządzeniami zewnętrznymi (urządzenia przechwytywania obrazu w Windows, obsługa rozwiązań kryptograficznych - podpis cyfrowy itp.).

Wymagania:

 • Dobra znajomość C#.
 • Umiejętność posługiwania się systemem kontroli wersji (Git).
 • Język angielski pozwalający na swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wykształcenie w kierunku informatycznym.
 • Doświadczenie komercyjne na podobnym stanowisku pracy.
 • Znajomość systemu Linux, MacOS.
 • Znajomość wzorców projektowych.
 • Znajomość protokołu komunikacyjnego WebSocket.
 • Doświadczenie w komunikacji z urządzeniami za pomocą magistrali RS-232.
 • Doświadczenie w komunikacji z kamerami USB w systemie Windows.
 • Otwartość na nowe technologie.
 • Umiejętność pisania czystego kodu.

Zapewniamy:

 • Stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę.
 • Pracę w projektach dostosowanych do Twoich umiejętności.
 • Rozwój nowych zainteresowań w ramach pracy firmy.
 • W przypadku nowych aplikacji możliwość pracy w wybranej przez siebie, odpowiadającej zadaniu technologii - nie narzucamy rozwiązań, jesteśmy elastyczni i gotowi do wspólnego rozwoju.
 • Komfortowe warunki pracy w biurze (cisza, ergonomiczne fotele), bez korporacyjnego wyścigu szczurów.
 • Pyszną kawusię ;)

Przebieg rekrutacji:

 • Etap I - Rozmowa rekrutacyjna w formie zdalnej (MS Teams) lub bezpośredniej w siedzibie firmy w Białymstoku: kilkadziesiąt pytań o zróżnicowanej trudności, dotyczących kwalifikacji wymaganych i opcjonalnych dotyczących stanowiska pracy, na które aplikujesz.
 • Etap II - Samodzielne wykonanie zleconego zadania praktycznego: oceniamy terminowość dostarczenia rozwiązania, jego kompletność, poprawność, zgodność z wytycznymi, czystość kodu i umiejętność korzystania z systemów kontroli wersji.

Wynagrodzenie: 6.000 - 15.000 zł brutto
Termin rozpoczęcia pracy: od zaraz

Oferty pracy (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać wyłącznie na adres: cv@medlan.pl z dopiskiem "2023/04 - Programista C# (.NET)"

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy biorących udział
w postępowaniu rekrutacyjnym

w PPUH MedLAN W. Mytnik

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne na powyższe ogłoszenie do PPUH MedLAN W. Mytnik z siedzibą w Białymstoku (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.Twoje dane będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, którego dotyczy aplikacja zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli natomiast wyrażasz wolę zachowania Twojej aplikacji i uwzględnienia jej w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV adnotacji:
„Zgodnie z przepisami RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzonych obecnie jak i w stosunku do przyszłych rekrutacji”
– przetwarzanie wobec zgody będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przekazane przez Ciebie dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Jednakże możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Przysługuje Ci prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.