Kasetki histopatologiczne znakowane laserowo

Kasetki stosowane w procesie przygotowywania preparatów histopatologicznych, w tym do umieszczania wycinków do przeprowadzania przez kąpiele w procesorze tkankowym, przygotowywania bloczków parafinowych, mocowania w uchwycie mikrotomu do wykonania skrawków, magazynowania bloczków w archiwum.

Kasetki są dostarczane z oddzielną pokrywą, którą można łatwo zamocować za pomocą zawiasu lub zatrzasku. Solidny mechanizm blokujący zamyka się z kliknięciem i zapewnia bezpieczeństwo materiału podczas obróbki.

Każda kasetka jest produkowana z precyzyjnie zaprojektowaną powierzchnią, która optymalizuje jakość druku tekstu oraz kodów kreskowych. Zmniejsza to potencjalne błędy ludzkie, takie jak błędne odczytanie źle wydrukowanego lub napisanego tekstu. Znacząco poprawia również szybkość skanowania, zwiększając wydajność laboratorium, jednocześnie zmniejszając potrzebę wprowadzania danych ludzkich i potencjalną frustrację.

Numeracja kasetek i szablon wydruku są uzgadniane z klientem. MedLAN gwarantuje unikatowość numeru i kodu kreskowego w obrębie zamówień klienta i wszystkich instalacji systemu PatARCH w kraju. Dostarczane kasetki są spięte taśmą klejącą lub tekturowym paskiem, co umożliwia ich łatwy załadunek do podajnika ręcznego. Kod kreskowy na kasetce zgodny jest z systemem PatARCH, zapewniając wszystkie dostępne w systemie funkcje kontroli jakości i śledzenia próbki.

W ofercie posiadamy także ręczne podajniki grawitacyjne do kasetek, ułatwiające podawanie kolejno ponumerowanych kasetek w czasie wykrawania materiału.

Kasetki stanowią wyrób medyczny do diagnostyki in-vitro, jednorazowego użytku, zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE.

Istnieje możliwość usługowego znakowania kasetek klienta (na materiale powierzonym) po uprzedniej weryfikacji jakości i wydajności procesu.

Dostępne rodzaje kasetek:
WERSJA ASZ: Kasetki ASZ-B

Kasetki histopatologiczne standardowe z przykrywką znakowane laserowo – typ A

Kasetka z otworami o wymiarach 2 x 2 mm. Kasetki produkowane są w następujących kolorach:
• biały (nr kat. ASZ-B),
• pomarańczowy (nr kat. ASZ-P),
• różowy (nr kat. ASZ-R),
• niebieski (nr kat. ASZ-N).

WERSJA ABZ: Kasetki ABZ-N

Kasetki histopatologiczne biopsyjne z przykrywką znakowane laserowo - typ A

Kasetka biopsyjna z otworami o wymiarach 1 x 1 mm zapewnia lepsze zabezpieczenie próbki w przypadku małych biopsji i fragmentów tkanek. Kasetki produkowane są w następujących kolorach:
• biały (nr kat. ABZ-B),
• pomarańczowy (nr kat. ABZ-P),
• różowy (nr kat. ABZ-R),
• niebieski (nr kat. ABZ-N).

WERSJA AMZ: Kasetki AMZ-N

Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków z przykrywką znakowane laserowo – typ A

Kasetka zawiera wewnętrzną komorę z drobnymi otworami. Kasetki produkowane są w następujących kolorach:
• biały (nr kat. AMZ-B),
• pomarańczowy (nr kat. AMZ-P),
• różowy (nr kat. AMZ-R),
• niebieski (nr kat. AMZ-N).

WERSJA CSZ Kasetki CSZ-B

Kasetki histopatologiczne standardowe z przykrywką znakowane laserowo – typ C

Kasetka z podłużnymi otworami o wymiarach 1,1 x 5 mm. Kasetki produkowane są w następujących kolorach:
• biały (nr kat. CSZ-B),
• pomarańczowy (nr kat. CSZ-P),
• różowy (nr kat. CSZ-R),
• niebieski (nr kat. CSZ-N).

WERSJA CBZ Kasetki CBZ-B

Kasetki histopatologiczne biopsyjne z przykrywką znakowane laserowo - typ C

Kasetka biopsyjna z otworami o wymiarach 0,9 x 0,9 mm zapewnia lepsze zabezpieczenie próbki w przypadku małych biopsji i fragmentów tkanek. Kasetki produkowane są w następujących kolorach:
• biały (nr kat. CBZ-B),
• pomarańczowy (nr kat. CBZ-P),
• różowy (nr kat. CBZ-R),
• niebieski (nr kat. CBZ-N).

WERSJA CMZ Kasetki CMZ-B

Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków z przykrywką znakowane laserowo – typ C

Kasetka zawiera wewnętrzną komorę z drobnymi otworami (0,38 x 0,38 mm). Kasetki produkowane są w następujących kolorach:
• biały (nr kat. CMZ-B),
• pomarańczowy (nr kat. CMZ-P),
• różowy (nr kat. CMZ-R),
• niebieski (nr kat. CMZ-N).