Menu

Outsourcing IT

Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej. W przypadku outsourcingu IT zapewniamy utrzymanie ciągłości działania i bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz procesów biznesowych klienta z nim związanych.

Zalety korzystania z outsourcingu:

 • zapewnienie zmniejszenia wydatków i zwiększenie jakości usług;
 • przewidywalność kosztów utrzymania sprzętu i usług IT;
 • dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów;
 • stała dostępność i natychmiastowe wsparcie techniczne;
 • koncentracja klienta na podstawowych celach działalności.

Zakres realizowanych przez nas zadań na rzecz klienta w ramach outsourcingu IT:

 • całodobowe wsparcie techniczne;
 • zapewnienie poprawnego funkcjonowania serwerów fizycznych i wirtualnych oraz aplikacji serwerowych;
 • nadzorowanie i dbanie o poprawne funkcjonowanie stacji roboczych i komputerów przenośnych;
 • instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • usuwanie awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • skanowanie antywirusowe/zabezpieczenia;
 • sprawowanie nadzoru nad sprzętem klienta oraz prawidłowością jego efektywnego wykorzystania;
 • odpowiednie gospodarowanie sprzętem komputerowym klienta;
 • współpraca z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne związane z usuwaniem awarii sprzętu i oprogramowania;
 • przeprowadzanie instruktaży i szkoleń pracowników klienta;
 • zapewnienie regularnego wykonywania kopii bezpieczeństwa danych klienta;
 • administracja siecią komputerową klienta i konfiguracja urządzeń sieciowych takich jak routery, switche, access pointy WiFi itp.;
 • obsługa urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak centrale telefoniczne, telefony VoIP;
 • obsługa urządzeń łączności radiowej (np. radiotelefony, przemienniki, sieci DMR, zdalne sterowanie radiotelefonami);
 • obsługa podmiotów działających w zakresie ratownictwa medycznego (w tym SWD PRM);
 • pełnienie obowiązków ASI (Administratora Systemu Informatycznego).

W cenie usługi zapewniamy narzędzia do zdalnej pomocy technicznej, gwarantujące możliwie krótki czas reakcji serwisu i usunięcia problemu.

Zapewniamy następujące kanały komunikacji z naszym serwisem:

 • telefon (całodobowy helpdesk)
 • e-mail
 • system zgłoszeń serwisowych

W celu wsparcia monitorowania procesów i stanu infrastruktury klienta wdrażamy automatyczne systemy akwizycji danych i monitoringu, które w sposób ciągły kontrolują ich działanie oraz zapewniają powiadomienie serwisu o sytuacjach awaryjnych lub nietypowych. Nasze systemy pozwalają na monitorowanie parametrów SLA procesów i usług wykonywanych przez nas jak i innych kontrahentów klienta.

 

Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej. W przypadku outsourcingu IT zapewniamy utrzymanie ciągłości działania i bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz procesów biznesowych klienta z nim związanych.