Referencje wdrożeń

 • Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
 • Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii SP ZOZ - Kielce (patomorfologia + genetyka/biologia molekularna)
 • Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. dr F. Łukaszczyka
 • Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. - Gdyńskie Centrum Onkologii - Szpital Morski im. PCK
 • SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Sp. z o.o. - Białystok
 • Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. - Radom
 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
 • Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (zakład scentralizowany w SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
 • 1. Wojskowy Szpital w Lublinie - Filia w Ełku
 • SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 • Synevo Sp. z o.o. - Łódź, Kraków, Warszawa, Gdynia
 • CYTOPATH S.A. - Łódź
 • ArsMedica Sp. z o.o. - Białystok
 • NSZOZ "Gin-Med" - Białystok
 • NZOZ "CYT-MED" - Białystok
 • Pracownie histopatologiczne i cytologiczne na terenie kraju