Referencje wdrożeń

 • Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii SP ZOZ - Kielce
 • Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - Gdyńskie Centrum Onkologii - Szpital Morski im. PCK
 • SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej w Białymstoku
 • Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. - Radom
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 • 1. Wojskowy Szpital w Lublinie - Filia w Ełku
 • SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 • Synevo Sp. z o.o. - Łódź, Kraków, Warszawa, Gdynia
 • CYTOPATH S.A. - Łódź
 • ArsMedica Sp. z o.o. - Białystok
 • NSZOZ "Gin-Med" K.Maksimowicz, E.Suchecka, M.Sztromajer, Z.Kowalczuk - Białystok
 • NZOZ "CYT-MED" Pracownia Badań Cytologicznych, Kolposkopowych i Stopni Czystości - Białystok
 • Gabinet Diagnostyki Cytologiczno-Histopatologicznej dr Andrzej Bernaczyk - Częstochowa
 • Pracownie histopatologiczne i cytologiczne na terenie kraju