Zarządzanie użytkownikami

 • Możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby użytkowników.
 • Przypisywanie uprawnień użytkownikom do poszczególnych części i funkcji programu (z dokładnością do pojedynczego polecenia w systemie).
 • Przypisywanie użytkownika do jednostek organizacyjnych. W przypadku możliwości pracy w kilku jednostkach (np. cykliczna rotacja personelu wynikająca z organizacji pracy) użytkownik może wybrać bieżące miejsce pracy po zalogowaniu się. Przypisywanie ról użytkowników (np. technik, diagnozujący) z dokładnością do jednostki organizacyjnej.
 • Możliwość logowania za pomocą certyfikatu (PKI) np. z karty inteligentnej. Możliwość administracyjnego importu certyfikatu logowania PKI z pliku przy tworzeniu, duplikacji i edycji użytkownika.
 • Funkcja duplikacji użytkownika (tworzenia nowego z uprawnieniami i konfiguracją jak użytkownik wzorcowy).
 • Automatyczne ustawianie aktualnego miejsca pracy na podstawie stacji roboczej, z której nastąpiło zalogowanie się użytkownika.
 • Możliwość włączenia wygasania haseł i wymuszania ich cyklicznej zmiany.
 • Możliwość wyświetlenia listy zalogowanych użytkowników i ich wylogowania (posiadając stosowne uprawnienia).
 • Historia logowania użytkowników.
 • Funkcja resetu zapomnianego hasła użytkownika z kluczem wysyłanym na e-mail użytkownika.
 • Komunikaty systemowe kierowane do pracowników i/lub grup pracowników. Weryfikacja potwierdzeń komunikatów przez adresatów wiadomości.
 • Autoryzacja użytkowników poprzez zewnętrzny serwer LDAP (np. domena MS Windows – Active Directory). Możliwość zmiany hasła w LDAP poprzez system PatARCH.
 • Logowanie SSO z ActiveDirectory.
 • Możliwość przypinania poszczególnym użytkownikom zapisanych kryteriów wyszukiwania („ulubionych”) przez osobę upoważnioną do zarządzania użytkownikami.
 • Ostrzeganie po zalogowaniu o innych, równoległych sesjach użytkownika z możliwością ich zdalnego wylogowania.
 • Integracja z VNC i TeamViewer pozwalająca na uruchomienie zdalnego połączenia wprost z programu.