Genetyka, biologia molekularna i inne badania analityczne

 • Księgi pracowni i możliwość wyodrębnienia dowolnej liczby jednostek organizacyjnych (pracowni) w ramach jednej instalacji systemu.
 • Możliwość wystawiania i realizacji zleceń wewnętrznych, między jednostkami organizacyjnymi. Każde zlecenie może posiadać swój formularz z dynamicznymi walidatorami oraz atrybuty wpływające na workflow laboratoryjny.
 • Możliwość realizacji wielu badań na jednym zleceniu, z jednej próbki.
 • Logiczny podział wieloetapowych badań na tzw. etapy procesu, z których każdy może posiadać:
  • Dowolny szablon numeracji, umożliwiający identyfikację próbki lub obiektu wraz z wykorzystaniem kodów kreskowych.
  • Dowolną liczbę atrybutów numerycznych, słownikowych, tekstowych wraz z określeniem jednostki miary, wymagalności i zakresów LIW (Laboratoryjnej Interpretacji Wyniku) zależnych od płci i wieku pacjenta.
  • Dynamiczny formularz z dodatkowymi polami do uzupełnienia, które mogą być następnie wyszukiwane w obrębie całego systemu.
  • Do 3 osób uczestniczących w realizacji danego etapu procesu z walidacją posiadanych ról, przypisaniem cenników i rozliczeniem personelu.
  • Status realizacji procesu (np. oczekuje na wykonanie, rozpoczęty, zakończony, do powtórki itp.).
  • Dowolną liczbę załączników plikowych, np. obrazowych, które mogą być odsyłane do systemu HIS lub znaleźć się na dokumencie wyniku badania. Obsługa skanerów dokumentów wprost z aplikacji, z automatycznym podpinaniem załącznika do odpowiedniego kontekstu.
  • Rozgałęzione wykonania (np. badanie kilku eksonów genów z jednego izolatu) z pełną walidacją hierarchii i kolejności etapów procesu (który etap może być następny i może być dodany do etapu wcześniejszego).
  • Skrypty (makra) automatyzujące pracę, np. zakończenie danego etapu procesu powoduje automatyczne zlecenie i umieszczenie na liście roboczej kolejnego etapu do wykonania (program jest w stanie „prowadzić użytkownika za rękę” przez kolejne etapy w celu wykonania całego badania).
  • Zdarzenia kontroli jakości dodawane kontekstowo do danego etapu procesu, których niektóre typy mogą wstrzymywać proces do momentu rozwiązania problemu (tzw. zdarzenia typu blocker).
 • Listy robocze etapów procesu z możliwością filtrowania po wielu kryteriach, umożliwiające łatwe zapoznanie się ze stanem pracy i zapobiegające utracie kontroli nad procesem (np. zaginięcie próbki, pominięcie wykonania jednego z etapów).
 • Grupowanie etapów procesu w partie (batch) umożliwiające łatwą hurtową obsługę wielu próbek jednocześnie (np. potwierdzenie wykonania izolatu).
 • Elastyczne formularze wynikowe z możliwością automatycznego tworzenia wyniku na podstawie atrybutów z wykonanych etapów procesu, np. opisami wykrytych mutacji/rearanżacji. Możliwość korzystania z własnych szablonów często używanych tekstów.
 • Integracje z analizatorami, np. RT-PCR umożliwiające pobranie krzywych amplifikacji do wewnętrznej dokumentacji wykonania etapu procesu i automatyczne określenie klasy wyniku (dodatni/ujemny/niediagnostyczny). Możliwość integracji z dowolnym urządzeniem posiadającym interfejs integracyjny. W przypadku urządzeń bez interfejsu sieciowego HL7/ASTM oferujemy własnej produkcji urządzenia integracyjne MedLAN WSBox.
 • Integracja zleceń i wyników COVID-19 z systemem EWP, umożliwiająca utworzenie wysokoprzepustowej pracowni badań COVID-19 (RT-PCR).
 • Obsługa grupera badań genetycznych (proste/złożone/zaawansowane badanie genetyczne, SOK, AOS) umożliwiająca sprawozdanie do systemu HIS odpowiedniej usługi kontraktowej z NFZ.
 • Obsługa badań naukowych, pożyczania materiałów między przypadkami do badań, elastyczny system znaczników do wyszukiwania badań spełniających kombinację kryteriów znaczników.
 • Obsługa załączników do zlecenia, np. ze zgodą pacjenta na badanie genetyczne.
 • Możliwość wstrzymania autoryzacji wyniku do uzyskania pozytywnej weryfikacji ubezpieczenia pacjenta (eWUŚ).