Ekrany stanowiskowe

 • Dostępne ekrany stanowiskowe:
  • Kompletacja i wysyłka kontenerów z przesyłkami materiału diagnostycznego (po stronie klienta zlecającego badanie).
  • Punkt Przyjęć – weryfikacja kompletności przesyłek.
  • Materiały do opracowania.
  • Pobieranie materiału.
  • Zatapianie kasetek HP.
  • Drukowanie szkiełek do bloczków HP.
  • Krojenie (stanowisko mikrotomu) z automatycznym podejmowaniem zleceń. Filtrowanie listy roboczej wg jednostki organizacyjnej (ograniczenie do lub pomijanie danej jednostki), wg zleceń barwień oraz wg osoby zatapiającej bloczek.
  • Określanie osoby barwiącej preparaty.
  • Kompletacja preparatów po barwieniu (3 sposoby, możliwość hurtowego przekazywania przypadków diagnozującemu).
  • Lista robocza dla diagnozujących.
  • Wydawanie wyników.
  • Obsługa archiwum.
  • Lista robocza kontroli jakości.
  • Lista robocza etapów procesu diagnostycznego (np. biologia molekularna, genetyka, analityka) wraz z funkcjonalnością pracy partiami (batch) i hurtową zmianą statusów.
  • Hurtowa cesja przypadków ze „sterty” do diagnostyki na lekarza diagnozującego.
  • Hurtowa cesja przypadków wyłącznie cyfrowych.
  • Monitoring zleceń barwień.
  • Magazyn tkanek - utylizacja materiału diagnostycznego.
 • Ekrany stanowiskowe wykorzystują sygnalizację dźwiękową, umożliwiającą pracę „bezwzrokowo” z czytnikiem kodów kreskowych, bez konieczności weryfikowania efektów pracy programu na monitorze.
 • Automatyczna integracja ekranów stanowiskowych (np. zatapianie, krojenie, kompletacja itp.) z funkcjonalnością śledzenia przypadku.
 • Kompletacja preparatów po barwieniu (2 sposoby, możliwość hurtowego przekazywania przypadków diagnozującemu).
 • System może weryfikować, czy pracownik skanuje kod kreskowy z obiektu czy wpisuje go ręcznie. Możliwość generowania ostrzeżeń w postaci komunikatów systemowych dla personelu zarządczego o takich zdarzeniach.
 • System może weryfikować, czy operacje pracownika na ekranach stanowiskowych następują w rytmie czasowym określonym wewnętrznymi przepisami kontroli jakości. Możliwość generowania ostrzeżeń w postaci komunikatów systemowych dla personelu zarządczego o takich zdarzeniach.
 • Kontrola minimalnych interwałów czasowych przy zatapianiu i krojeniu z drukarką stanowiskową.
 • Funkcja stanowiskowa wydawania wyników za pokwitowaniem - z wydrukiem listy przekazanych badań w danej partii.
 • Limitowanie liczby widocznych rekordów na ekranach stanowiskowych.