Architektura systemu

 • Aplikacja webowa, wspierane są przeglądarki: Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Microsoft Edge, Vivaldi.
 • Serwer pod kontrolą systemu Linux Ubuntu.
 • Baza danych MySQL / MariaDB.
 • Możliwość replikacji bazy na drugi serwer.
 • Możliwość rozdzielenia backendu bazodanowego i frontendu aplikacyjnego na osobne serwery / serwery wirtualne.
 • Autorska aplikacja uzupełniająca funkcjonalność przeglądarki internetowej, w celu kontroli procesu drukowania oraz podpisu elektronicznego - MedLANCustomPrint (spersonalizowane wymiary strony, nagłówków, stopek, podgląd wydruku, wydruk nienadzorowany i hurtowy, podpis elektroniczny) – wymaga zainstalowania frameworku .NET 4.0.
 • Dodatek do przeglądarki posiada funkcje zdalnej pomocy technicznej dla użytkowników (w oparciu o program TeamViewer QuickSupport).
 • Responsywny interfejs użytkownika z funkcjonalnościami AJAX i „przeciągnij i upuść".
 • Skróty klawiszowe do najczęściej wykorzystywanych funkcji umożliwiające ograniczenie korzystania z myszki i zwiększenie wydajności pracy.
 • Zabezpieczenie przed opuszczeniem otwartych formularzy przed zapisaniem danych.
 • Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników poprzez sieć.