Prezentacja wyników badań dla podmiotów zewnętrznych

  • Możliwość udostępnienia wyników w trybie tylko do odczytu dla użytkowników zdalnych (w tym poprzez bezpieczne tunele VPN). Brak konieczności stosowania serwera terminali do pracy zdalnej.
  • Możliwość ograniczenia per użytkownik dostępu do wyników tylko konkretnych zleceniodawców i/lub ich oddziałów.
  • Możliwość hurtowego generowania zleceń papierowych, wstępnie zarejestrowanych w systemie.
  • Możliwość udostępnienia podpisanych cyfrowo wyników w postaci plików PDF oraz HL7-CDA.
  • Możliwość hurtowego pobierania wyników w plikach PDF w postaci archiwum ZIP, w tym zabezpieczonych hasłem.
  • Możliwość powiadamiania zleceniodawcy o dostępności wyniku w systemie poprzez wysyłkę e-mail lub wysyłki wyniku w postaci załącznika do e-mail z chwilą zatwierdzenia wyniku. Możliwość zaszyfrowania wyniku w załączniku e-mail (archiwum ZIP zabezpieczone hasłem). Możliwość skonfigurowania wysyłki wyników do zleceniodawcy wg harmonogramu (np. raz na dobę).
  • Raport dobowy przyjętych do realizacji badań i gotowych wykonań wysyłany dla zleceniodawcy na wskazany adres e-mail (opcjonalnie może zawierać wyniki podpisanie lub niepodpisane cyfrowo w jednej zaszyfrowanej paczce ZIP).