Udostępnianie wyników

  • Możliwość udostępnienia wyników w trybie tylko do odczytu dla użytkowników zdalnych (w tym poprzez bezpieczne tunele OpenVPN).
  • Możliwość ograniczenia per użytkownik dostępu do wyników tylko konkretnych zleceniodawców i/lub ich oddziałów.
  • Możliwość hurtowego generowania zleceń papierowych, wstępnie zarejestrowanych w systemie.
  • Możliwość udostępnienia podpisanych cyfrowo wyników w postaci plików PDF.
  • Możliwość hurtowego pobierania wyników w plikach PDF w postaci archiwum ZIP.