Współpraca z innymi systemami

Program zapewnia współpracę z innymi systemami:

 • Współpraca z systemami obrazowania w patomorfologii umożliwiająca wyświetlanie obrazów diagnostycznych wprost z systemu PatARCH i pełne prowadzenie diagnostyki wyłącznie w oparciu o system PatARCH:
  • stacje makroskopii;
  • skanery preparatów histologicznych (3DHistech/CaseCenter, Hamamatsu NanoZoomer, Roche Ventana Virtuoso, Philips IMS), – zlecenia skanowania z opcjonalnym profilem skanowania, oznaczenia skanów jako ważnych (niepodlegających usuwaniu z czasem), opcjonalna notyfikacja zlecającego po uzyskaniu dostępności skanu ze skanera, usuwanie skanów (o ile skaner wspiera funkcjonalność). Możliwość oglądania skanów preparatów wprost z systemu bez dodatkowego logowania, a także na dodatkowym monitorze.
  • Automatyczne wiązanie wykonanego skanu z preparatem w systemie PatARCH również bez wcześniejszego wystawienia zlecenia skanowania.
  • Powiadomienie diagnozującego o wykonanym zleceniu skanowania.
 • Integracja ze specjalistycznymi drukarkami używanymi w laboratoriach (np. znakowanie szkiełek mikroskopowych, kasetek histologicznych).
 • Integracja pobierania załączników obrazowych poprzez interfejs TWAIN oraz WIA wraz z konfiguracją profili skanowania. Skanowanie jednym kliknięciem w kontekstach: Pakiet Badań, Materiał, Badanie, Preparat, Wypożyczenie.
 • Eksport zestawień statystycznych z wykonanych badań do systemu INFOMEDICA firmy Asseco.
 • Możliwość eksportu rejestru sprzedaży do systemu księgowego ERP XEMI.
 • Integracja z systemem CSIOZ EWP (COVID-19) w zakresie zlecenia i wyniku.
 • Integracja z systemem Krajowego Rejestru Nowotworów w zakresie rejestracji kart zgłoszenia nowotworu złośliwego.
 • Wsparcie dla urządzenia MedLAN WSBox do kontroli procesu barwienia.
 • Wsparcie dla urządzenia MedLAN TiPro do kontroli procesorów tkankowych.
 • Możliwość integracji z systemami HIS w zakresie kontekstowego podglądu wyników pacjenta z HIS oraz danych medycznych (np. opisy zabiegów, wyniki analityczne, rozpoznania itp.).
 • Interfejs HL7 do obsługi zleceń:
  • zlecenia przychodzące (ORM^O01)
  • wysyłka wyników do zleceń (ORU^R01)
  • obsługa danych demograficznych pacjenta (ADT)
  • obsługa informacji o postępie procesu diagnostycznego (np. przyjęcie do pracowni, zakończenie etapu technicznego, ew. unieważnienie wyniku)
  • możliwość wysyłania wyników do zleceń powstałych na zlecenie „papierowe” (tzw. wyników niezamówionych)
  • możliwość wysyłania wyników w PDF (w tym z podpisem elektronicznym) w komunikatach HL7
  • współpraca z automatami do barwienia preparatów
  • współpraca z analizatorami wirusologicznymi, mikrobiologicznymi, genetycznymi
  • obsługa komunikatów zmiany/anulowania zlecenia
  • routing zleceń HL7 do odpowiednich wewnętrznych jednostek organizacyjnych wykonujących badanie na podstawie różnych kryteriów
 • Już opracowane integracje HL7 z produktami firm trzecich:
  • CliniNET HIS (CompuGroup Medical)
  • Medicus Online (Cloudimed - d. Atende Medica)
  • InfoMedica/AMMS (Asseco)
  • Optimed / Optimed NXT (Comarch Healthcare)
  • Eskulap (Nexus Polska)
  • Eurosoft HIS
  • Medicover CIS
  • WMS - Wide Medical Solution - Gabos Software Sp. z o.o.
  • DHS HIS
  • OpenCare HIS
  • CENTRUM (Marcel S.A.)
  • ULISA (Dako – aparatura laboratoryjna do barwień)
  • Roche Ventana BenchMark ULTRA/Special Stains (aparatura lab. do barwień)
  • Roche Cobas (analizatory wirusologiczne/mikrobiologiczne/genetyczne)
  • skaner histologiczny Roche (Ventana) Virtuoso i uPath
  • Analizatory RT-PCR firmy BIO-RAD
 • Integracje HL7 w przygotowaniu:
  • KS-SOMED / KS-MEDIS (Kamsoft)
 • Możliwość tunelowania komunikacji HL7 over TCP/IP przy użyciu OpenVPN lub IPSEC. Zasady działania i funkcjonalność interfejsu HL7 każdorazowo do uzgodnienia podczas wdrożenia – może wymagać dodatkowych opłat.
 •  Lista komunikatów HL7 do śledzenia przebiegu procesów integracji.
 • Dostęp do repozytorium wyników PDF oraz danych rozliczeniowych dla systemów zewnętrznych poprzez zunifikowane URL z autoryzacją HTTP.
 • Współpraca z urządzeniami do rozpoznawania mowy (dyktafony z oprogramowaniem speech-to-text w języku polskim, z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego).