Integracje

Program zapewnia współpracę z innymi systemami:

 • Współpraca z systemami obrazowania w patomorfologii:
  - stacje makroskopii (Milestone);
  - skanery preparatów histologicznych (3D HISTECH, Hamamatsu, Leica, Olympus, Philips);
  umożliwiająca wyświetlanie obrazów diagnostycznych wprost z systemu PatARCH i pełne prowadzenie diagnostyki wyłącznie w oparciu o system PatARCH.
 • Współpraca z systemami obrazowania opartymi o interfejs TWAIN / WIA (np. skanery dokumentów, aparaty fotograficzne do makrofotografii) umożliwiająca skanowanie bezpośrednio z poziomu programu.
 • Eksport zestawień statystycznych z wykonanych badań do systemu InfoMedica firmy Asseco.
 • Możliwość eksportu rejestru sprzedaży do systemu księgowego ERP XEMI.
 • Interfejs HL7 do obsługi zleceń:
  - zlecenia przychodzące (ORM^O01)
  - wysyłka wyników do zleceń (ORU^R01)
  - wysyłka danych rozliczeniowych (DFT^P03)
  - możliwość wysyłania wyników do zleceń powstałych na zlecenie „papierowe"
  - możliwość wysyłania wyników w pliku PDF (w tym z podpisem elektronicznym) w komunikatach HL7
  - współpraca z automatami do barwienia preparatów
  - współpraca z analizatorami wirusologicznymi, mikrobiologicznymi, genetycznymi
 • Już opracowane integracje z produktami firm trzecich:
  - CliniNET HIS (CompuGroup Medical)
  - AMMS / InfoMedica (Asseco)
  - Medicus (Atende Medica)
  - DHS HIS
  - ULISA (Dako – aparatura laboratoryjna do barwień)
  - Roche Ventana BenchMark ULTRA/Special Stains (aparatura laboratoryjna do
  barwień)
  - Roche Cobas (analizatory wirusologiczne/mikrobiologiczne/genetyczne)
 • Integracje w przygotowaniu:
  - KS-SOMED / KS-MEDIS (Kamsoft)
  - Optimed (Comarch Healthcare)
 • Możliwość tunelowania komunikacji HL7 over TCP/IP przy użyciu OpenVPN lub IPSEC. Zasady działania i funkcjonalność interfejsu HL7 każdorazowo do uzgodnienia podczas wdrożenia – może wymagać dodatkowych opłat.
 • Dostęp do repozytorium wyników PDF dla systemów zewnętrznych poprzez zunifikowane URL z autoryzacją HTTP.