Raporty

 • Wydruki ksiąg pracowni (osobno dla pracowni diagnostycznych i dla pracowni realizujących barwienia dodatkowe).
 • Raport badań usuniętych.
 • Raport listy diagnozujących, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym.
 • Raport ilości badań dla diagnozujących.
 • Raport ilości badań i listy pacjentów dla diagnozujących.
 • Raport dla diagnozującego – lista zlecających, którym diagnozował.
 • Raport czasu wykonania badań z podziałem na diagnozujących.
 • Raport listy lek. wykrawających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym.
 • Raport ilości badań dla lek. wykrawających.
 • Raport ilości badań i listy pacjentów dla lek. wykrawających.
 • Raport listy techników wykrawających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym.
 • Raport ilości badań dla techników wykrawających.
 • Raport ilości badań i listy pacjentów dla techników wykrawających.
 • Raport ilości wykonanych badań w całej pracowni z podziałem na stawki rozliczeniowe ze zlecającymi.
 • Raport statystyk wpisanych rozpoznań.
 • Raport statystyk wpisanych opisów makroskopowych.
 • Raport listy zlecających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym.
 • Raport ilości badań dla zlecającego (z możliwością ograniczenia kryteriów do oddziału).
 • Raport ilości badań i listy pacjentów dla zlecającego (z możliwością ograniczenia kryteriów do oddziału).
 • Raport ilości badań dla zlecającego – jedna lista z podziałem na oddziały.
 • Raport ilości badań z podziałem na topografię (np. do statystyk do rozliczeń z NFZ).
 • Raport zatwierdzonych badań wg osoby rejestrującej.
 • Raport finansowy wykonanych wszystkich procedur medycznych w zadanym okresie z eksportem do pliku CSV.
 • Raport planu pracy pracowni barwiącej z analizą wg typu barwienia.
 • Raport ilości badań (np. bloczków parafinowych) powstałych na danym stanowisku.
 • Raport zatopionych bloczków na danym stanowisku.
 • Raport terminowości badań.
 • Możliwość tworzenia raportów dedykowanych dla danej instalacji programu, uwzględniających specyfikę pracy jednostki.