MedLAN Slide Viewer

MedLAN Slide Viewer (MSV) to uniwersalna przeglądarka skanów preparatów mikroskopowych, w pełni integrująca się z systemem PatARCH. Jako aplikacja webowa nie potrzebuje żadnej instalacji po stronie klienta. Bardzo oszczędne zarządzanie pasmem pozwala na korzystanie z przeglądarki nawet przy niskiej przepustowości łącza (np. poprzez sieć komórkową).

Opcjonalnie dostępny jest moduł MedLAN SlideAI do analizy obrazu w oparciu o sieci neuronowe i algorytmy sztucznej inteligencji.

Obsługiwane formaty plików:

 • NDPI (Hamamatsu)
 • BIF (Roche Ventana)
 • SVS (Leica)
 • MRXS (3D Histech)
 • TIFF
 • VSI (Olympus) - w przygotowaniu

Przeglądarka posiada następujące funkcjonalności:

 1. Automatyczny import zeskanowanych preparatów ze skanera do systemu MSV wraz z przechowywaniem skanów na serwerze.
 2. Możliwość importu powtórnego skanu danego preparatu (np. w przypadku niedostatecznej jakości technicznej lub przy zastosowaniu innych parametrów skanowania) z zachowaniem poprzedniej wersji skanu.
 3. Interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim.
 4. Możliwość tworzenia, edycji i usuwania komentarzy (adnotacji) bezpośrednio na skanie preparatu, w celu np. oznaczenia rejonu (tzw. ROI - region of interest) do konsultacji innego patomorfologa. Adnotacje w kształcie: prostokąta, okręgu, linii oraz punktów o 3 kolorach.
 5. Obsługa tzw. snapshotów – tworzenie obrazów w niskiej rozdzielczości (to co widzimy aktualnie na ekranie, w aktualnym położeniu i powiększeniu) i przesyłanie takiego pliku obrazu w formacie JPG jako załącznik.
 6. Możliwość pracy poprzez łącza internetowe o niewielkiej przepustowości (np. sieć komórkowa).
 7. Funkcjonalność przybliżania i oddalania (zoom) – zmiany powiększenia.
 8. Funkcjonalność przesuwania obrazu przy danym powiększeniu (pan).
 9. Funkcjonalność pomiarów liniowych obrazu (określenia realnej odległości w mikrometrach/milimetrach między dwoma punktami wskazanymi przez użytkownika).
 10. Funkcja pracy synchronicznej kilku osób na tym samym skanie. Jedna z osób (prowadząca prezentację lub konsultant) dokonuje przeglądania preparatu, a u pozostałych osób powiększenie i pole widzenia zmienia się synchronicznie i widzą to samo, co osoba prowadząca.
 11. Funkcjonalność zliczania dodanych punktów jako adnotacji w zaznaczonym obrazie oraz sumowania ich liczby oraz ilorazów (tzw. ratio).
 12. Funkcjonalność obrotu skanu o wybrany przez użytkownika kąt.
 13. Integracja z urządzeniem wskazującym SpaceMouse Pro, umożliwiająca bardzo ergonomiczną pracę diagnozujących:
  Manipulator 3DConnection SpaceMouse Pro

Funkcjonalności w zakresie integracji z systemem PatARCH:

 1. Integracja z sysumożliwia wyświetlanie skanu preparatu w systemie PatARCH w kontekście tego preparatu, bez konieczności powtórnego logowania się użytkownika i stosowania dodatkowych aplikacji.
 2. Kontrola dostępu do preparatów zgodnie z uprawnieniami użytkownika w PatARCH.
 3. Obsługa zleceń skanowania preparatów z obsługą komentarzy i wyboru powiększenia (o ile skaner posiada taką możliwość). Opcjonalna notyfikacja zlecającego po uzyskaniu dostępności skanu ze skanera, jeżeli osoba zlecająca skan zaznaczy taką opcję.
 4. Obsługa miniaturek (thumbnails) zeskanowanych preparatów prezentowanych w kontekście preparatów w systemie PatARCH. Miniaturki są widoczne w PatARCH, tworząc „wirtualną teczkę” patomorfologa.
 5. Obsługa zapobiegania usunięciu istotnych („ważnych”) skanów, a także automatyczne zarządzanie retencją danych - usuwanie skanów po określonym czasie od autoryzacji przypadku.
 6. Automatyczne umieszczanie skanów (oparte o kod kreskowy w polu opisowym preparatu) w kontekście odpowiedniego preparatu, również gdy diagnozujący nie wystawi zlecenia skanowania.
 7. Powiadomienie osoby zlecającej skan poprzez komunikat systemowy po uzyskaniu dostępności skanu ze skanera (jeżeli w zleceniu skanowania osoba zlecająca oznaczy taką opcję).