MedLAN Slide Viewer

MedLAN Slide Viewer (MSV) to uniwersalna przeglądarka skanów preparatów mikroskopowych, w pełni integrująca się z systemem PatARCH. Jako aplikacja webowa nie potrzebuje żadnej instalacji po stronie klienta. Bardzo oszczędne zarządzanie pasmem pozwala na korzystanie z przeglądarki nawet przy niskiej przepustowości łącza (np. poprzez sieć komórkową).

Opcjonalnie dostępny jest moduł MedLAN SlideAI do analizy obrazu w oparciu o sieci neuronowe i algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zintegrowany z webową przeglądarką skanów, nie obciążający stacji roboczej (wszystkie obliczenia wykonywane są na serwerze).

Obsługiwane formaty plików:

 • NDPI (Hamamatsu)
 • BIF (Roche Ventana)
 • SVS (Leica)
 • MRXS (3D Histech)
 • DICOM
 • TIFF
 • VSI (Olympus) - w przygotowaniu

Funkcjonalności ogólne:

 1. Automatyczny import zeskanowanych preparatów ze skanera do systemu MSV wraz z przechowywaniem skanów na serwerze.
 2. Możliwość importu powtórnego skanu danego preparatu (np. w przypadku niedostatecznej jakości technicznej lub przy zastosowaniu innych parametrów skanowania) z zachowaniem poprzedniej wersji skanu.
 3. Interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim.
 4. Możliwość pracy poprzez łącza internetowe o niewielkiej przepustowości (np. sieć komórkowa).
 5. Integracja z urządzeniem wskazującym SpaceMouse Pro, umożliwiająca bardzo ergonomiczną pracę diagnozujących:
  Manipulator 3DConnection SpaceMouse Pro
 6. Rozbudowana wyszukiwarka, umożliwiająca odnalezienie skanu po wielu kryteriach (m.in. typu skanu, kodu kreskowego, dat, numerów preparatu/bloczka/materiału/przypadku, lokalizacji anatomicznej, przypisanych znaczników, a także treści wpisanych w komentarzach adnotacji).
 7. System MSV może pracować samodzielnie lub wraz z integracją z systemem PatARCH.

Wyświetlanie:

 1. Funkcjonalność przybliżania i oddalania (zoom) – zmiany powiększenia.
 2. Funkcjonalność przesuwania obrazu przy danym powiększeniu (pan).
 3. Funkcjonalność obrotu skanu o wybrany przez użytkownika kąt.
 4. Funkcjonalność wyświetlania obrazu pola opisowego preparatu wraz z kodem kreskowym oraz danymi materiału, lokalizacji, bloczka i protokołu barwienia (pobranego z systemu PatARCH na podstawie kodu kreskowego).
 5. Funkcjonalność nawigatora prezentującego pomniejszony obraz skanu i miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy. Automatyczne oznaczanie innym kolorem tła w okienku nawigatora już obejrzanych powierzchni skanu.
 6. Funkcjonalność wyświetlania skali (odcinka o wzorcowej długości) dla każdego z powiększeń.
 7. Funkcja pracy synchronicznej kilku osób na tym samym skanie. Jedna z osób (prowadząca prezentację lub konsultant) dokonuje przeglądania preparatu, a u pozostałych osób powiększenie i pole widzenia zmienia się synchronicznie i widzą to samo, co osoba prowadząca.
 8. Obsługa tzw. snapshotów – tworzenie obrazów w niskiej rozdzielczości (to co widzimy aktualnie na ekranie, w aktualnym położeniu i powiększeniu) i przesyłanie takiego pliku obrazu w formacie JPG jako załącznik.
 9. Możliwość indywidualnego dostosowania kolorystyki skanów, osobno dla każdego użytkownika i zintegrowanego skanera w zakresie: jasności, nasycenia, współczynnika gamma oraz balansu kolorów RGB.
 10. Możliwość indywidualnego włączenia interpretacji profili kolorystycznych ICC zawartych w skanach dostarczanych przez kompatybilne skanery.

Funkcjonalności zaznaczania adnotacji na skanie:

 1. Możliwość tworzenia, edycji i usuwania komentarzy (adnotacji) bezpośrednio na skanie preparatu, w celu np. oznaczenia rejonu (tzw. ROI - region of interest) do konsultacji innego patomorfologa. Adnotacje w kształcie: prostokąta, okręgu, linii, wielokąta, punktów o 3 kolorach oraz swobodnie rysowanego kształtu (freehand).
 2. Funkcjonalność rysowania adnotacji w kształcie okręgu o predefiniowanej powierzchni 1mm2, umożliwiającej pomiary i zliczanie komórek w standaryzowanej powierzchni.
 3. Każda z adnotacji może być oznaczona konfigurowanymi znacznikami, umożliwiając późniejsze wyszukiwanie interesujących obszarów.
 4. Do każdej z adnotacji można dodać nieograniczoną liczbę komentarzy, tworząc czat między osobami diagnozującymi preparat.

Pomiary:

 1. Funkcjonalność pomiarów liniowych obrazu (określenia realnej odległości w mikrometrach/milimetrach między dwoma punktami wskazanymi przez użytkownika), a także mierzenia powierzchni adnotacji w kształcie prostokąta, wielokąta, okręgu i swobodnego zaznaczania (freehand).
 2. Funkcjonalność zliczania dodanych punktów jako adnotacji w zaznaczonym obrazie oraz sumowania ich liczby oraz ilorazów (tzw. ratio).

Integracja z systemem PatARCH:

 1. Integracja umożliwia wyświetlanie skanu preparatu w systemie PatARCH w kontekście tego preparatu, bez konieczności powtórnego logowania się użytkownika i stosowania dodatkowych aplikacji.
 2. Praca na dwóch monitorach - na jednym mamy dane przypadku i wpisujemy rozpoznanie, a na drugim oglądamy skany preparatów.
 3. Możliwość jednoczesnego otwarcia kilku skanów z tego samego przypadku w sąsiednich zakładkach (np. preparatów IHC pochodzących z jednego bloczka i ich porównanie w tym samym miejscu tkanki).
 4. Kontrola dostępu do preparatów zgodnie z uprawnieniami użytkownika w PatARCH.
 5. Obsługa zleceń skanowania preparatów z obsługą komentarzy i wyboru powiększenia (o ile skaner posiada taką możliwość). Opcjonalna notyfikacja zlecającego po uzyskaniu dostępności skanu ze skanera, jeżeli osoba zlecająca skan zaznaczy taką opcję.
 6. Obsługa miniaturek (thumbnails) zeskanowanych preparatów prezentowanych w kontekście preparatów w systemie PatARCH. Miniaturki są widoczne w PatARCH, tworząc „wirtualną teczkę” patomorfologa.
 7. Obsługa zapobiegania usunięciu istotnych („ważnych”) skanów, a także automatyczne zarządzanie retencją danych - usuwanie skanów po określonym czasie od autoryzacji przypadku.
 8. Automatyczne umieszczanie skanów (oparte o kod kreskowy w polu opisowym preparatu) w kontekście odpowiedniego preparatu, również gdy diagnozujący nie wystawi zlecenia skanowania.
 9. Powiadomienie osoby zlecającej skan poprzez komunikat systemowy po uzyskaniu dostępności skanu ze skanera (jeżeli w zleceniu skanowania osoba zlecająca oznaczy taką opcję).