Magazyn odczynników i materiałów zużywalnych

 • Definiowanie magazynów i przyznawanie uprawnień do nich poszczególnym użytkownikom.
 • Definiowanie nazwy pozycji magazynowej wraz z określeniem, czy posiada ona okres trwałości oraz stanów magazynowych: ostrzegawczego i krytycznego.
 • Przyjmowanie (PZ) pozycji magazynowej wraz z numerem serii, terminem ważności i wydrukiem unikatowej nalepki z kodem kreskowym i indywidualnym numerem.
 • Wydawanie (WZ/RW) pozycji magazynowej do rozchodu z zabezpieczeniem przed wydaniem sztuki o dłuższym terminie ważności, jeżeli w magazynie istnieją sztuki z krótszym terminem ważności. Dodawanie pozycji do rozchodu na podstawie kodu lub numeru z nalepki.
 • Produkcja recepturowa (wewnętrzna) – karty produkcji ze sprzężonymi RW+PW.
 • Przesunięcia międzymagazynowe (MM).
 • Raport stanu magazynowego dla danego magazynu wraz z flagowaniem stanów ostrzegawczych i krytycznych. Możliwość zdefiniowania globalnych stanów ostrzegawczych i krytycznych (dla sumarycznej ilości towaru we wszystkich magazynach).
 • Raport pozycji przeterminowanych i pozycji, których termin ważności skończy się w przeciągu X dni.
 • Raport zużycia ilości pozycji magazynowych za zdefiniowany okres czasu.
 • Raport ruchu towaru na magazynie.
 • Automatyczny rozchód odczynników na magazynie po zabarwieniu preparatu na zintegrowanym automacie (Roche, Dako).