Współpraca z eWUŚ

Program zapewnia współpracę z systemem eWUŚ NFZ:

  • Możliwość sprawdzania uprawnień pacjenta do świadczeń medycznych.
  • Możliwość wymuszenia sprawdzenia pacjenta w eWUŚ w dniu zatwierdzenia wyniku pakietu badań (flaga w parametryzacji typu badania).
  • Możliwość ręcznego sprawdzenia pacjenta w eWUŚ w dowolnej chwili.
  • Przechowywanie w bazie danych archiwalnych sprawdzeń pacjenta w kontekście pakietu badań.
  • Automatyczna zmiana hasła w eWUŚ bez ingerencji użytkownika i administratora z rotacją haseł wg listy zdefiniowanej przez administratora.
  • Wymagany jest dostęp do sieci Internet i założenie konta w eWUŚ.