Obsługa zleceń

  • Zlecenia wewnętrzne między jednostkami organizacyjnymi w oparciu o różne szablony formularzy zleceń.
  • Powiadamianie zlecającego o powracającym wyniku zlecenia.
  • Zlecenia barwień dodatkowych (np. immunohistochemia, histochemia itp.) wraz z kontrolą poprawności zlecenia (np. rodzaj preparatu wykonywany przez daną pracownię, której wystawia się zlecenie). Zlecenie może opcjonalnie obejmować etap wyszukiwania bloczka w archiwum. Możliwość wyboru pojedynczego typu barwienia, wyboru barwień z listy, wyboru panelu barwienia lub ponownego zlecenia ostatniego zestawu barwień.
  • Kontrola negatywna i pozytywna dla barwień dodatkowych: możliwość zdefiniowania dla każdego typu preparatu dodatkowego preparatu kontroli negatywnej i pozytywnej, które będą się automatycznie dodawać przy wystawianiu zleceń barwień dodatkowych. Możliwość zdefiniowania podpowiedzi typu preparatu kontrolnego przy krojeniu bloczka.
  • Zlecenia przebarwień preparatów.
  • Zlecenia dokrawania (II rzutu).
  • Zlecenia wypożyczenia materiału z archiwum (wewnętrzne, zewnętrzne, do innej jednostki organizacyjnej w ramach PatARCH). Hurtowe dodawanie i usuwanie obiektów (preparatów, bloczków) do i z zakresu wypożyczenia.
  • Rejestracja wypożyczenia do konsultacji zewnętrznej (dodatkowy typ wypożyczenia na konsultację zewnętrzną), który można dodać do pakietu badań w dowolnym statusie zatwierdzenia, z dodatkowym polem "otrzymano rozliczenie za konsultację zewnętrzną" w kontekście zlecenia wypożyczenia. Możliwość podpięcia załącznika pod wypożyczenie, np. ze skanem wyniku konsultacyjnego lub fakturą.