Obsługa zleceń

  • Zlecenia wewnętrzne między jednostkami organizacyjnymi w oparciu o różne szablony formularzy zleceń.
  • Powiadamianie zlecającego o powracającym wyniku zlecenia.
  • Zlecenia barwień dodatkowych (np. immunohistochemia, histochemia itp.) wraz z kontrolą poprawności zlecenia (np. rodzaj preparatu wykonywany przez daną pracownię, której wystawia się zlecenie). Zlecenie może opcjonalnie obejmować etap wyszukiwania bloczka w archiwum.
  • Kontrola negatywna dla barwień dodatkowych: możliwość zdefiniowania dla każdego typu preparatu dodatkowego preparatu kontroli negatywnej, który będzie się automatycznie dodawać przy wystawianiu zleceń barwień dodatkowych.
  • Zlecenia dokrawania (II rzutu).
  • Zlecenia wypożyczenia materiału z archiwum (wewnętrzne, zewnętrzne, do innej jednostki organizacyjnej w ramach PatARCH).