Współpraca z SIMP

System PatARCH zapewnia współpracę z systemem SIMP NFZ:

  • Pełna zgodność z rozpoznaniami wg klasyfikacji Bethesda (wg NFZ).
  • Eksport wyników badań cytologii ginekologicznych na serwer SIMP NFZ. Możliwość zautomatyzowania eksportu wg określonego harmonogramu.
  • Automatyczne oznaczanie badań jako wydrukowanych w SIMP.
  • Import danych pacjenta przy rejestracji pakietu badań w oparciu o nr SIMP.
  • Automatyczna zmiana hasła w SIMP bez ingerencji użytkownika i administratora z rotacją haseł wg listy zdefiniowanej przez administratora.
  • Wymagany jest dostęp do sieci Internet i założenie konta w SIMP.