Współpraca z SIMP

System PatARCH zapewnia współpracę z systemem SIMP NFZ:

  • Pełna zgodność z rozpoznaniami wg klasyfikacji Bethesda (wg NFZ).
  • Eksport wyników badań cytologii ginekologicznych na serwer SIMP NFZ. Możliwość zautomatyzowania eksportu wg określonego harmonogramu.
  • Automatyczne oznaczanie badań jako wydrukowanych w SIMP.
  • Import danych pacjenta przy rejestracji pakietu badań w oparciu o nr SIMP.
  • Import danych klinicznych z ankiety SIMP.
  • Automatyczna zmiana hasła w SIMP bez ingerencji użytkownika i administratora z rotacją haseł wg listy zdefiniowanej przez administratora.
  • Możliwość zdefiniowania wielu kont SIMP i przypisania ich do zleceniodawcy.
  • Możliwość opcjonalnego wyłączenia oznaczania wyników w SIMP jako wydrukowanych.
  • Współpraca z systemem SIMP NFZ wymaga dostępu serwera do sieci Internet i założenia konta w SIMP.