Finanse

  • Cenniki rozliczeniowe dla: zlecających, diagnozujących, konsultujących, lekarzy wykrawających i techników wykrawających. Cenniki tworzone są wg zdefiniowanych przez użytkownika reguł, a rozliczenie następuje wg najlepiej dopasowanej reguły.
  • Profilowanie cenników dla zlecających i pracowników wewnętrznych.
  • Możliwość limitowania ilości rozliczanych procedur lub wdrożenia rozliczeń bazujących na kryteriach merytorycznych, np. topograficznych lub paneli barwień IHC.
  • Podgląd rozliczeń i rentowności w kontekście pakietu badań.
  • Generowanie rozliczeń zlecających: rachunków / faktur VAT / faktur VAT korekta.
  • Rejestr sprzedaży.
  • Możliwość eksportu rejestru sprzedaży do systemu księgowego ERP XEMI.
  • Zamykanie miesięcy rozliczeniowych.
  • Zakładka „Moje Finanse" dla personelu laboratorium pozwalająca na śledzenie stanu rozliczeń z pracodawcą oraz automatyczne generowanie dokumentów księgowych (np. faktur VAT lub rachunków do umów cywilnoprawnych). Administrator może wystawiać rachunki/faktury za personel laboratorium.