Finanse

 • Cenniki rozliczeniowe dla: zlecających, diagnozujących, konsultujących, lekarzy wykrawających i techników. Cenniki tworzone są wg zdefiniowanych przez użytkownika reguł, a rozliczenie następuje wg najlepiej dopasowanej reguły.
 • Możliwość wyboru stawki VAT pozycji cennikowej oraz stawki zwolnionej.
 • Rozliczenia punktowe zlecających i personelu zamiast w walucie, rozliczenia wielowalutowe.
 • Możliwość ręcznego dodania pozycji faktury/rachunku.
 • Profilowanie cenników dla zlecających i pracowników wewnętrznych.
 • Możliwość limitowania ilości rozliczanych procedur lub wdrożenia rozliczeń bazujących na kryteriach merytorycznych, np. topograficznych lub paneli barwień IHC.
 • Reguły rozliczeniowe - zobrazowanie punktacji reguły, możliwość określenia mnożnika wag reguły.
 • Podgląd rozliczeń i danego przypadku na podstawie ceny za wykonywane badania, koszt procedur i koszty osobowe.
 • Generowanie rozliczeń zlecających: rachunków / faktur VAT / faktur VAT korekta.
 • Możliwość ograniczenia listy badań gotowych do fakturowania do poszczególnych zlecających.
 • Szablony opisów w stopce i przyczyn korekty.
 • Szybkie rozliczanie (wystawianie faktur i korekt wraz z wydrukiem) osób prywatnych jednym kliknięciem z poziomu finansów pakietu badań.
 • Rejestr sprzedaży.
 • Możliwość eksportu rejestru sprzedaży do systemu księgowego ERP XEMI.
 • Zamykanie miesięcy rozliczeniowych.
 • Możliwość korekty ceny badania po autoryzacji wyniku.
 • Obsługa nieograniczonego długością łańcucha korekt pojedynczej faktury lub rachunku.
 • Zakładka „Moje Finanse” dla personelu laboratorium pozwalająca na śledzenie stanu rozliczeń z pracodawcą oraz automatyczne generowanie dokumentów księgowych (np. faktur VAT lub rachunków do umów cywilnoprawnych). Administrator może wystawiać rachunki/faktury za personel laboratorium.
 • Target rozliczeniowy technika wykrawającego, asystującego, zatapiającego, krojącego, barwiącego i kompletującego rozliczany na bieżąco w czasie czynności technicznych, niezależnie od zatwierdzenia przypadku.
 • Możliwość wydruku etykiet adresowych na koperty z fakturami dla kontrahentów za wykonane badania (w tym także w kontekście pakietu badań).
 • Target rozliczeniowy modelu kosztów raportowanych, związanych z czynnościami technicznymi na przypadkach, niezależny od targetu zlecającego.
 • Możliwość zdefiniowania dodatkowych rozliczeniowych targetów osobowych i wiązanie ich z etapami procesu diagnostycznego.
 • Raporty kosztowe.
 • Możliwość zmiany płatnika konkretnego badania (innego niż zlecający), wraz z automatyczną integracją z systemem HIS Asseco AMMS.