Generowane dokumenty

  • Wszystkie drukowalne dokumenty są tworzone na podstawie parsowanych szablonów HTML – możliwość parametryzacji treści dokumentów w zależności od kontekstu i np. zakresu usług w pakiecie badań.
  • Możliwość edycji wszystkich szablonów dokumentów wg wymagań Licencjobiorcy.
  • Obsługa drukarek i czytników kodów kreskowych w celu jednoznacznego znakowania materiału diagnostycznego, bloczków parafinowych i szkiełek mikroskopowych.
  • Hurtowe generowanie kodów kreskowych do późniejszego wykorzystania (np. znakowanie materiałów, bloczków, preparatów itp.)
  • Generowanie plików PDF z wynikami badań.
  • Generowanie plików XML z wynikami badań (np. HL7-CDA lub inna implementacja wymagana przez jednostkę).
  • Podpisywanie plików PDF i XML kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym podpisywanie hurtowe. Obsługa znakowania dokumentów znacznikiem czasu (zgodnie z normą RFC3161). Obsługa wymaganej prawnie od 2018-07-01 funkcji skrótu klasy SHA-2 (wymagany system Windows Vista lub nowszy). Zabezpieczenie przed próbą podpisu wyniku certyfikatem innym niż przypisany do aktualnie zalogowanego użytkownika. Opcjonalne zabezpieczenie przed złożeniem podpisu przez osobę inną niż odpowiedzialna za dany przypadek.