Struktura laboratorium

  • Możliwość wprowadzenia struktury organizacyjnej laboratorium i przypisania personelu do poszczególnych jednostek organizacyjnych.
  • Każda jednostka organizacyjna może mieć własne:
    • szablony znakowania i numeracji obiektów (skierowania, materiały, bloczki, preparaty);
    • parametry konfiguracyjne (np. dot. badań naukowych lub przypadków technicznych);
    • zdarzenia kontroli jakości;
    • ewalidacje wprowadzanych danych.