Kontrola jakości

  • Kontrola jakości - możliwość kontekstowego rejestrowania zdarzeń kontroli jakości do pakietu badań, materiału, lokalizacji, badania, preparatu, etapu procesu i wypożyczenia.
  • Typ zdarzenia może być „blockerem” wstrzymującym proces technologiczny do momentu rozwiązania zgłoszenia.
  • Podpowiedzi najczęściej rejestrowanych zdarzeń kontroli jakości w kontekście jednostki organizacyjnej i użytkownika.
  • Automatyczne tworzenie zdarzeń kontroli jakości przy sytuacjach nietypowych i niepożądanych zauważonych przez algorytmy programu.
  • Kontrola losowa preparatów i kierowanie ich do weryfikacji przez zdefiniowaną osobę.
  • Rozbudowane raporty kontroli jakości.