Bezpieczeństwo

  • Automatyczne włączenie „wygaszacza ekranu” w aplikacji po określonym czasie nieaktywności.
  • Automatyczne wylogowanie użytkownika po określonym czasie nieaktywności.
  • Możliwość zablokowania ekranu przez zalogowanego użytkownika (wygaszacz ekranu - z możliwością powrotu w ten sam kontekst pracy po wpisaniu hasła).
  • Konfiguracja i przeładowanie firewalla (dostęp do systemu) z poziomu interfejsu. Funkcja weryfikacji wpisu firewalla przy autoryzacji użytkownika. Możliwość ograniczenia logowania użytkownika do konkretnych podsieci.
  • Możliwość skonfigurowania bezpiecznego dostępu poprzez VPN (OpenVPN).
  • Codzienna kopia zapasowa danych zgromadzonych w bazie.
  • Możliwość automatycznego blokowania kont po określonym czasie nieaktywności.
  • Zabezpieczenia wymagają konfiguracji podczas wdrożenia.