Bezpieczeństwo

  • Automatyczne włączenie „wygaszacza ekranu” w aplikacji po określonym czasie nieaktywności.
  • Automatyczne wylogowanie użytkownika po określonym czasie nieaktywności.
  • Konfiguracja i przeładowanie firewalla (dostęp do systemu) z poziomu interfejsu. Funkcja weryfikacji wpisu firewalla przy autoryzacji użytkownika.
  • Możliwość skonfigurowania bezpiecznego dostępu poprzez VPN (OpenVPN).
  • Codzienna kopia zapasowa danych zgromadzonych w bazie oraz replikacji na dodatkowy serwer.