Obsługa badań

 • Obsługa różnych typów badań: histopatologia, cytologia, autopsje, biologia molekularna, genetyka, cytometria przepływowa i innych.
 • Rejestracja, edycja, zatwierdzanie pakietów badań.
 • Dodawanie, edycja, usuwanie materiału diagnostycznego.
 • Dodawanie, edycja, usuwanie lokalizacji w ramach mat. diagnostycznego.
 • Dodawanie, edycja, usuwanie badań.
 • Dodawanie, edycja, usuwanie preparatów.
 • Dodawanie, edycja, usuwanie rozpoznań do badań w pakiecie.
 • Możliwość dwuetapowego zatwierdzania wyniku: „wynik wstępny”, „wynik ostateczny” oraz możliwość oznaczania całego wyniku jako „niediagnostyczny”.
 • Wydruk zatwierdzonego pakietu badań lub w statusie „wynik wstępny". Możliwość podglądu wydruku przed wydrukowaniem (funkcjonalność dodatku do przeglądarki).
 • Podgląd historii operacji w kontekście pakietu badań, materiału diagnostycznego, lokalizacji, badań i preparatów. Przechowywanie historycznej wersji wszystkich wyników pakietu badań.
 • Możliwość w pełni automatycznego numerowania pakietów badań, materiału diagnostycznego, badań, preparatów lub wprowadzenia ręcznej numeracji z rozbudowanymi zasadami walidacji danych. Elastyczne szablony numerowania poszczególnych obiektów.
 • Możliwość wyszukiwania badań wg kryteriów: kod kreskowy, ID pakietu badań, nazwisko i imię pacjenta (włącznie z fragmentami), płeć, pesel, wiek, data rejestracji, nr SIMP, lekarz kierujący, zlecający, oddział, nr badania, typ badania, nr preparatu, typ preparatu, typ grupy preparatów, diagnozujący, diagnozujący 2, konsultujący, lek. wykrawający, osoba rejestrująca, rozpoznanie (fragm.), nowotwór złośliwy (flaga), data zatwierdzenia pakietu badań, miejsce pobrania (fragm.), topografia, lokalizacja preparatu, status zatwierdzenia pakietu badań, status wydrukowania pakietu badań, status kontrasygnaty 2. diagnozującego, status konsultacji, rozpoznanie cytologiczne wg Bethesda (w tym kombinacja wielu warunków i/lub/nie_posiada), a także wg pól rozpoznań sformalizowanych, np. raportów synoptycznych.
 • Możliwość hurtowego wydruku badań spełniających kryteria wyszukiwania.
 • Możliwość wydruku listy badań spełniających kryteria wyszukiwania.
 • Możliwość wydruku statystyk badań spełniających kryteria wyszukiwania.
 • Możliwość eksportu danych z odfiltrowanych badań w wyszukiwarce do pliku CSV w celu dalszej analizy lub obróbki statystycznej.
 • Zapisywanie kryteriów wyszukiwania i przypinanie ich jako „ulubionych” do ekranu startowego aplikacji.
 • Generowanie wykresów trendu dla „ulubionych” statystyk na ekranie startowym aplikacji.
 • Możliwość oznaczania badań znacznikami i późniejsze wyszukiwanie po znacznikach (także ich kombinacji).
 • Możliwość podpinania załączników (np. dokument Microsoft Word, zdjęcie, nagranie głosowe) pod dowolny kontekst przypadku, materiał, badanie i preparat.
 • Szablony typowych tekstów (rozpoznanie kliniczne, obraz makroskopowy, rozpoznanie patomorfologiczne) z możliwością szybkiej edycji przez użytkownika. Szybkie wstawianie szablonów przy użyciu, tzw. hashtagów. Szablony dynamiczne generowane w locie na podstawie danych dostępnych w pakiecie badań. Podział szablonów na:
  1) szablony globalne (widoczne per jednostka organizacyjna)
  2) szablony prywatne (widoczne tylko przez osobę tworzącą)
 • Szablony rozpoznań wg określonych protokołów pozwalające np. na tworzenie raportów synoptycznych. Możliwość tworzenia dodatkowych pól raportu (serializowane w bazie danych), które następnie przekładają się na zdefiniowane teksty na wydruku rozpoznania. Możliwość implementacji w formularzach różnych klasyfikacji dotyczących rozpoznania zgodnie z licencjami posiadanymi przez laboratorium (np. SNOMED, ICD-O3 itp.).
 • Możliwość wykorzystania szablonów rozpoznań do wspomagania decyzji odnośnie klasyfikacji pacjenta do określonych stopni zaawansowania choroby lub kwalifikacji do badań klinicznych przy wykorzystaniu algorytmów analizujących dane kliniczne pacjenta, parametry uzyskane ze zintegrowanych analizatorów oraz danych wprowadzonych przez diagnozującego na podstawie obserwacji.
 • Możliwość udziału do trzech osób w rozpoznaniu z opcjonalnym przenoszeniem odpowiedzialności za pakiet badań na kolejno dołączające osoby.
 • Możliwość oznakowania flagi nowotworu złośliwego w rozpoznaniu wraz z opcjonalnym wymogiem złożenia kontrasygnaty drugiego diagnozującego.
 • Obsługa archiwum i lokalizacji obiektów (skierowanie papierowe, materiał, bloczek parafinowy, szkiełko). Hurtowa zmiana lokalizacji obiektu po zeskanowaniu czytnikiem kodów kreskowych.
 • Wsparcie dla rozpoznań cytologii ginekologicznej wg systemu Bethesda 2001 (zarówno w wersji NFZ jak i równolegle standardowej). Możliwość równoległego korzystania z różnych standardów klasyfikacji.
 • Walidacja numeru PESEL, automatyczne określanie płci i daty urodzenia wg PESEL.
 • Zakładka „Status" pokazująca kluczowe informacje na temat etapu diagnostyki danego pakietu badań i bieżącej lokalizacji skierowania, materiałów, bloczków i preparatów.
 • Algorytm samouczący się podpowiadania lekarza kierującego i jego NPWZ.
 • Możliwość zdefiniowania procedur medycznych niewymagających wpisania rozpoznania, które mogą służyć np. celom rozliczeniowym jako „nośnik informacji finansowej".
 • Obsługa wycinków HP wymagających odwapniania lub dotrwalania.
 • Obsługa paneli barwień dodatkowych.
 • Możliwość zdefiniowania callbacków (procedur wykonywanych przy odpowiedniej akcji, np. dodaj badanie, edytuj badanie), które mogą realizować automatyzację działań, np. podpinanie procedur rozliczeniowych, dodawanie rutynowych preparatów itp.
 • Funkcja cesji przypadku do innego diagnozującego.
 • Wydruk etykiet adresowych na koperty z wynikami (np. na przypadki konsultacyjne – zwrot materiału diagnostycznego).
 • Profile barwienia rutynowego w I rzucie diagnostyki.
 • Obsługa badań naukowych prowadzonych na materiale „pożyczonym” z innych zamkniętych pakietów badań lub spoza zakładu.
 • Obliczanie oczekiwanej daty wyniku wg określonych kryteriów takich jak: zlecający, typ materiału, typ badania, typ preparatu, tryb przyjęcia, wystąpienie dodatkowego zlecenia, wystąpienie odwapniania wraz z jej dynamiczną aktualizacją.