Digital Pathology

  • Możliwość pracy patomorfologa w oparciu wyłącznie o cyfrowe skany preparatów i zdalny dostęp do systemu.
  • Komentarze diagnozujących w kontekście przypadku, umożliwiające prowadzenie elektronicznej dyskusji nad przypadkiem w formie czatu.
  • Możliwość oznaczania przypadków jako przypadki Digital Pathology, co wymaga zeskanowania każdego powstałego preparatu.
  • Ostrzeżenia w przypadku braku wymaganych skanów.
  • Wyróżnienie przypadków Digital Pathology na listach roboczych.
  • Możliwość wydzielenia „sterty” badań do diagnostyki Digital Pathology.